Arc del teatre, Barcelona

Projecte tècnic d’enderroc d’edificació entre mitgeres.

Ubicació:    Barcelona

Projecte:    2018

Esquema gràfic/ fotografies