Ciutat de Granada, Barcelona

Projecte tècnic de desconstrucció de l’edifici situat al carrer Ciutat de Granada de Barcelona, al districte de Sant Martí

Ubicació:    Barcelona

Projecte: 2018

Esquema gràfic/ fotografies