Sant antoni

Redacció dels projectes de desconstrucció de les estructures auxiliars i carpes i llosa del mercat de Sant Antoni de Barcelona.

Ubicació:    Barcelona

Projecte:    2018

Esquema gràfic/ fotografies