rehabilitació de l'edifici ciba

Projectes de neteja i enderrocs previs a la rehabilitació.

Ubicació:    Hospitalet de Llobregat

Projecte:    2017

Esquema gràfic/ fotografies