Rehabilitació al carrer Fabra i puig

Rehabilitació d’un edifici cituat al carrer Fabra i Puig

Ubicació:    Barcelona

Projecte:    2018

Esquema gràfic/ fotografies