Projecte basic d'intervenció estructural puntual

Ubicació:    Hospitalet de Llobregat

Projecte:    2017

Esquema gràfic/ fotografies