Desconstruccions

Desconstruccions de cases, edificis, plataformes, mercats…